Yetişmiş, deneyimli teknik kadronun yanı sıra, kalifiye ve tecrübeli işçilerimizle üretim yapılmaktadır. Döküm için sıvı metal, Junker marka İndüksiyon ocaklarında elde edilmektedir. 2 adet ocak mevcut olup, 1.ocak 3.5 ton, 2.ocak 8 ton sıvı metal ergitme kapasitelidir. 7 kg' dan 7000 kg' a kadar her türlü alaşımda malzeme dökülebilmektedir. Dökümhane fabrikamızda aynı hatta 2 adet 10 tonluk kren mevcuttur. Kum kalıplarının bozulması ve yeni kalıp kumun yapılması tam otomatik sistemle yapılmaktadır.